Blog Chia Sẻ Máy Tính Từ Cơ Bản đã có VLOG

Mặc dù trang Blog chiasemaytinhtucoban.com đã cung cấp các bài viết về máy tính rất chi tiết dễ hiểu rồi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người đọc. Do đó sau một thời gian viết blog và nhận được nhiều ý kiến của người đọc, mình quyết định làm thêm Vlog (Video Blog) – Chia Sẻ Máy Tính Từ Cơ Bản.