HƯỚNG DẪN TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐĨA CỨU HỘ CHUYÊN DỤNG MULTIBOOT 2K10 V7.25.3 DVD/ USB-FLASH/ USB-HDD UNOFFICIAL 04.2020 ĐẾN TỪ NGA (CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2020)

Ở bài viết trước, blog chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bộ đĩa cứu hộ máy tính chuyên dụng WinPE 10-8 Sergei Strelec 2020.06.09 bản tiếng Anh đến từ nước Nga, và ở bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến bạn một bộ đĩa cứu hộ máy tính chuyên dụng khác cũng đến từ nước Nga là MultiBoot 2k10 V7.25.3 DVD/ USB-Flash/ USB-HDD Unofficial 04.2020.

Với dung lượng khoảng 5GB, bộ đĩa MultiBoot 2k10 V7.25.3 DVD/ USB-Flash/ USB-HDD Unofficial 04.2020 chứa đựng hầu hết các bản Windows PE (gồm WinPE 10×64 Multilingual Edition 2K10, WinPE 10×86 Multilingual Edition 2K10, WinPE 8×64 Special Edition 2K10 – Dart 8×64, WinPE 8×86 Special Edition 2K10 – Dart 8×86, WinPE 8×86 Native, WinPE 7×64 Special Edition 2K10 – Dart 7×64, WinPE 7×86 Special Edition 2K10 – Dart 7×86, WinPE 7×86 Native, và C9PE MultiMedia 2k10 Plus Pack, C9PE MM 2k10 Native) và các công cụ phục vụ cho việc cứu hộ máy tính trên các môi trường Windows PE, môi trường DOS, môi trường Linux. Ngoài ra còn hỗ trợ các bootloader như: BOOTMGR, XORBOOT, SysLinux, Grub4Dos.