Chính sách bảo mật

Chiasemaytinhtucoban.com luôn biết rằng, thông tin cá nhân là vấn đề quan trọng cần bảo mật và không được chia sẻ cho bất kỳ ai.

E-mails:

Khi ghé thăm Blog chiasemaytinhtucoban.com, có thể bạn để lại comment trong đó có địa chỉ e-mail, chiasemaytinhtucoban.com cam kết với bạn rằng, địa chỉ e-mail này sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Log files:

Khi ghé thăm Blog chiasemaytinhtucoban.com, hệ thống sẽ thu thập một số thông tin như Tên quốc gia, tên hệ điều hành, thiết bị sử dụng, trình duyệt đang sử dụng, v.v… với mục địch duy nhất là để chiasemaytinhtucoban.com cung cấp các bài viết tốt nhất cho bạn.

Copyrights:

Các bài viết trên chiasemaytinhtucoban.com có thể chia sẻ bằng mọi hình thức qua Internet, phân phối dạng PDF cho người có nhu cầu, v.v… nhưng xin để lại dòng nguồn gốc cung cấp là chiasemaytinhtucoban.com.