TẠO USB CỨU HỘ MÁY TÍNH BẰNG CÔNG CỤ SERGEI_STRELEC (1 Phiên bản Tiếng Anh của Nga)

Nhắc đến đĩa cứu hộ, không ai không biết đến đĩa cứu hộ Hiren’s BootCD, trong đó có nhiều công cụ hữu ích cho việc chống virút, sao lưu, bios-cmos, driver thiết bị, đĩa cứng, MBR, winPE, v.v.., trong số đó công cụ đáng nhớ nhất có lẽ là Norton Ghost, dung để sao lưu và phục hồi hệ điều hành.

Bộ công cụ WinPE 10-8 Sergei Strelec giới thiệu trong bài này giúp tạo USB cứu hộ có thể boot được 2 chế độ UEFI-GPT (các máy tính đời mới) và LEGACY-MBR với 1 phân vùng duy nhất, và để boot được 2 chế độ chúng ta sẽ chọn định dạng USB bằng FAT32.

Updated 4/4/2019 :
Đã có bản WinPE 10-8 Sergei Strelec cập nhật ngày 4/2/2019 tải về tại https://mshare.io/file/8Hbl6q.

TẠO USB CỨU HỘ MÁY TÍNH BẰNG CÔNG CỤ DLC_BOOT_2017

Bộ công cụ DLC_BOOT_2017_v3.4_Final giới thiệu trong bài này giúp tạo USB cứu hộ có thể boot được 2 chế độ UEFI-GPT (các máy tính đời mới) và LEGACY-MBR, công cụ sẽ tiến hành chia USB thành 2 phân vùng, 1 phân vùng DLC Boot Partition ẩn định dạng FAT32 nhằm chống virút xóa và 1 phần vùng Data Partition hiện định dạng NTFS để chứa dữ liệu.

TẠO USB CỨU HỘ MÁY TÍNH BẰNG CÔNG CỤ HKBOOT_2017

Nhắc đến đĩa cứu hộ, không ai không biết đến đĩa cứu hộ Hiren’s BootCD, trong đó có nhiều công cụ hữu ích cho việc chống virút, sao lưu, bios-cmos, driver thiết bị, đĩa cứng, MBR, winPE, v.v.., trong số đó công cụ đáng nhớ nhất có lẽ là Norton Ghost, dung để sao lưu và phục hồi hệ điều hành.

LÀM 1 Ổ CỨNG DI ĐỘNG CỨU HỘ MÁY TÍNH BẰNG CÔNG CỤ ANHDV-BOOT

Với bộ công cụ Anhdv-Boot giới thiệu trong bài này giúp tạo ổ cứng di động (OCDD) cứu hộ máy tính có thể boot được 2 chế độ UEFI-GPT (các máy tính đời mới) và LEGACY-MBR, mà không làm mất các dữ liệu hiện có trong đó. Công việc của công cụ này là tạo thêm 1 phân vùng ẩn có định dạng FAT32 nằm ở phần cuối của OCDD.