Domain Có Giá Tốt Nhất Hiện Nay Của iNET Việt Nam

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ AUMBI 2020.1 – PHẦN 3: TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ DIỆT VI-RÚT/ MALWARE (CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2020)

1. GIỚI THIỆU

Hiện trên blog chiasemaytinhtucoban.com mình đã giới thiệu đến bạn rất nhiều công cụ diệt vi-rút/ malware miễn phí phổ biến mới nhất hiện nay, được đánh giá rất cao để diệt vi-rút/ malware cho người sử dụng cá nhân, đồng thời mình cũng đã giới thiệu đến bạn cách tích hợp các công cụ diệt vi-rút/ malware vào các đĩa USB Multiboot đa năng được tạo bằng các công cụ như Multiboot ToolkitEasy2Boot. Còn ở bài viết này mình sẽ tiếp tục chuyên đề tạo USB Multiboot đa năng AUMBI 2020.1 bằng việc tích hợp các công cụ diệt vi-rút/ malware phổ biến mới nhất khác là Comodo Rescue Disk, ESET SysRescue Live, và Panda SafeCD.

USB Multiboot đa năng là gì? Ngoài chức năng cơ bản thông thường là chứa dữ liệu, USB Multiboot đa năng còn được sử dụng để cài đặt Windows/ Linux/ Android/ Chrome OS/ …, chạy trực tiếp Windows/ Linux/ Android/ Chrome OS… từ USB, chạy các bản Windows PE (Preinstallation Environment) mới nhất để quản lý phân vùng và sửa chữa đĩa cứng/ sao lưu và phục hồi dữ liệu đĩa cứng/ cứu dữ liệu/ diệt vi-rút/… và bảo trì máy tính bằng cả trăm công cụ tiện ích, v.v…

AUMBI 2020.1 (viết tắt từ Absolute USB MultiBoot Installer) là công cụ giúp tạo USB Multiboot đa năng miễn phí mã nguồn mở, phát triển dựa trên YUMI. Công cụ được biên dịch thành file .exe dạng Portable tự chạy mà không cần cài đặt, tương thích với các hệ điều hành Windows phổ biến hiện nay.

Hiện trên blog mình đã giới thiệu đến bạn các công cụ giúp tạo USB Multiboot đa năng là Multiboot ToolkitEasy2Boot. Bạn có thể tham khảo thêm, còn ở bài viết này mình giới thiệu công cụ AUMBI 2020.1 là công cụ chuyên tạo USB Multiboot đa năng rất phổ biến trong thế giới Linux.

Bài viết này mình hướng dẫn trên máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 Pro 1903 64bit với USB Multiboot đa năng đã tạo ở phần 1, gồm các hướng dẫn như: tích hợp các công cụ diệt vi-rút/ malware phổ biến mới nhất là Comodo Rescue Disk, ESET SysRescue Live, và Panda SafeCD.

Mời bạn cùng khám phá.

 

Tham khảo thêm:

  1. Tạo USB đa năng bằng Multiboot Toolkit
  2. Tạo USB đa năng bằng Easy2Boot

 

2. CÁCH TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ DIỆT VI-RÚT/ MALWARE BẰNG AUMBI 2020.1

 

Các công cụ cần chuẩn bị:

 

Các đĩa USB đang có giá tốt có thể sử dụng để tạo:

 

Cách tạo

 

– Bài viết được thực hiện trên hệ điều hành Windows 10 Pro phiên bản 1903 64-bit.

 

– Sau khi tải về, giải nén các công cụ ở phần chuẩn bị, chép tất cả vào một thư mục để dễ làm. Sau đó cắm USB Multiboot đa năng đã tạo ở phần 1 vào máy tính, quan sát thấy USB Multiboot đa năng hiện tại có tích hợp 4 bản phân phối Linux (là Manjaro Linux, MX Linux, Linux Mint và Ubuntu), 2 bộ đĩa cứu hộ máy tính (là Hiren’s BootCD PE và Hiren’s BootCD 15.2).

 

 

TÍCH HỢP CÔNG CỤ DIỆT VI-RÚT/ MALWARE COMODO RESCUE DISK VÀO ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG AUMBI 2020.1

 

B1: Chạy file AUMBI-2020.1.exe với quyền quản trị Administrator, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu đồng ý thỏa thuận bản quyền trước khi sử dụng, nhắp nút I Agree để đồng ý, xuất hiện cửa sổ chính AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ (từ bây giờ viết tắt là AUMBI 2020.1).

 

B2: Từ cửa sổ chính AUMBI 2020.1 ở bước 1, chọn các mục như sau:

Mục Step 1: Select the Drive Letter of your USB Device: nhắp chọn USB cần tạo, ở máy tính mình là D:\ (Disk 1) MULTIBOOT 14GB.

Sau khi chọn xong, xuất hiện các tùy chọn bên cạnh là: View or Remove Installed Distros? (dùng để xem và xóa các bản phân phối đã tạo trên USB), NTFS Format D: (dùng để định dạng USB là NTFS), FAT32 Format D: (dùng để định dạng USB là FAT32). Ở mục này bỏ qua không chọn các tùy chọn này.

 

Mục Step 2: Select a Distribution to put on D: nhắp chọn bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính Comodo Rescue Disk (Antivirus Scanner).

Sau khi chọn xong, mục Step 2: Select a Distribution to put on D: đổi tên thành Step 2: Comodo Rescue Disk (Antivirus Scanner) Selected, đồng thời tùy chọn Download Link bên cạnh được bật lên giúp tải về bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk nếu chưa có, và dòng Visit the Comodo Home Page giúp truy cập trang web của Comodo. Ở mục này do chưa có sẵn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk, nên nhắp vào tùy chọn Download Link để tải về, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu là tải về bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk trước khi tiếp tục Step 2, nhắp nút Yes để đồng ý. Trang tải về file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk xuất hiện, nhắp vào dòng liên kết để tải về file ISO. Sau khi tải về xong, file có dạng comodo_rescue_disk_2.0.261647.1.iso có dung lượng 50.5MB, chép vào cùng một thư mục để dễ làm.

 

Mục Step 3: Browse and Select your comodo_rescue_disk*.iso đổi thành Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO: nhắp nút Browse bên cạnh để chọn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk, xuất hiện cửa sổ Open, nhắp chọn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk (có dạng comodo_rescue_disk_2.0.261647.1.iso, dung lượng 50.5MB), rồi nhắp nút Open để chọn.

 

Sau khi chọn xong, mục Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO đổi tên thành Step 3: comodo_rescue_disk_2.0.261647.1.iso Selected.

 

Sau khi chọn xong 3 mục trên, nhắp nút Create để bắt đầu tạo USB Multiboot đa năng cho bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Comodo Rescue Disk.

 

B3: Quá trình tạo bắt đầu diễn ra… cho đến khi hoàn tất, và xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ với dòng chữ “All Finished, Process is complete!, nhắp nút Next, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu có muốn tạo thêm một file ISO hoặc bản phân phối khác vào nữa không, ở bài viết này mình muốn thêm một file ISO nữa của bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live, do đó nhắp nút Yes. Trở về cửa sổ chính AIMBI 2020.1, mời bạn xem tiếp để thêm bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live.

 

 

TÍCH HỢP CÔNG CỤ DIỆT VI-RÚT/ MALWARE ESET SYSRESCUE LIVE VÀO ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG AUMBI 2020.1

 

B1: Từ cửa sổ chính AUMBI 2020.1, chọn các mục như sau:

Mục Step 1: AUMBI Summoned D: as your USB Device: công cụ tự động xác định được USB Multiboot đa năng AUMBI 2020.1, ở máy tính mình là D:\ (Disk 1) MULTIBOOT 14GB. Nếu chưa đúng thì chọn lại cho đúng.

Sau khi chọn xong, xuất hiện các tùy chọn bên cạnh là: View or Remove Installed Distros? (dùng để xem và xóa các bản phân phối đã tạo trên USB), NTFS Format D: (dùng để định dạng USB là NTFS), FAT32 Format D: (dùng để định dạng USB là FAT32). Ở mục này bỏ qua không chọn các tùy chọn này.

 

 

Mục Step 2: Select a Distribution to put on D: nhắp chọn bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính ESET SysRescue Live.

Sau khi chọn xong, mục Step 2: Select a Distribution to put on D: đổi tên thành Step 2: ESET SysRescue Live Selected, đồng thời tùy chọn Download Link bên cạnh được bật lên giúp tải về bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live nếu chưa có, và dòng Visit the ESET SysRescue Live Home Page giúp truy cập trang web của ESET. Ở mục này do chưa có sẵn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live, nên nhắp vào tùy chọn Download Link để tải về, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu là tải về bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live trước khi tiếp tục Step 2, nhắp nút Yes để đồng ý. Trang tải về file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live xuất hiện, nhắp vào nút DOWNLOAD để tải về file ISO. Sau khi tải về xong, file có dạng eset_sysrescue_live_enu.iso có dung lượng 646MB, chép vào cùng một thư mục để dễ làm.

 

Mục Step 3: Browse and Select your eset*.iso đổi thành Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO: nhắp nút Browse bên cạnh để chọn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live, xuất hiện cửa sổ Open, nhắp chọn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live (có dạng eset_sysrescue_live_enu.iso, dung lượng 646MB), rồi nhắp nút Open để chọn.

 

Sau khi chọn xong, mục Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO đổi tên thành Step 3: eset_sysrescue_live_enu.iso Selected.

 

Sau khi chọn xong 3 mục trên, nhắp nút Create để bắt đầu tạo USB Multiboot đa năng cho bộ công cụ diệt vi-rút/ malware ESET SysRescue Live.

 

B3: Quá trình tạo bắt đầu diễn ra… cho đến khi hoàn tất, và xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ với dòng chữ “All Finished, Process is complete!, nhắp nút Next, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu có muốn tạo thêm một file ISO hoặc bản phân phối khác vào nữa không, ở bài viết này mình muốn thêm một file ISO nữa của bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD, do đó nhắp nút Yes. Trở về cửa sổ chính AIMBI 2020.1, mời bạn xem tiếp để thêm bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD.

 

 

TÍCH HỢP CÔNG CỤ DIỆT VI-RÚT/ MALWARE PANDA SAFECD VÀO ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG AUMBI 2020.1

 

B1: Từ cửa sổ chính AUMBI 2020.1, chọn các mục như sau:

Mục Step 1: AUMBI Summoned D: as your USB Device: công cụ tự động xác định được USB Multiboot đa năng AUMBI 2020.1, ở máy tính mình là D:\ (Disk 1) MULTIBOOT 14GB. Nếu chưa đúng thì chọn lại cho đúng.

Sau khi chọn xong, xuất hiện các tùy chọn bên cạnh là: View or Remove Installed Distros? (dùng để xem và xóa các bản phân phối đã tạo trên USB), NTFS Format D: (dùng để định dạng USB là NTFS), FAT32 Format D: (dùng để định dạng USB là FAT32). Ở mục này bỏ qua không chọn các tùy chọn này.

 

Mục Step 2: Select a Distribution to put on D: nhắp chọn bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính Panda SafeCD.

Sau khi chọn xong, mục Step 2: Select a Distribution to put on D: đổi tên thành Step 2: Panda SafeCD Selected, đồng thời tùy chọn Download Link bên cạnh được bật lên giúp tải về bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD nếu chưa có, và dòng Visit the Panda SafeCD Home Page giúp truy cập trang web của PANDA. Ở mục này do chưa có sẵn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD, nên nhắp vào tùy chọn Download Link để tải về, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu là tải về bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD trước khi tiếp tục Step 2, nhắp nút Yes để đồng ý. Trang tải về file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD xuất hiện và tự động tải về. Sau khi tải về xong, file có dạng PandaSafeCD.iso có dung lượng 161MB, chép vào cùng một thư mục để dễ làm.

 

Mục Step 3: Browse and Select your PandaSafeCD.iso đổi thành Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO: nhắp nút Browse bên cạnh để chọn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD, xuất hiện cửa sổ Open, nhắp chọn file ISO bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD (có dạng PandaSafeCD.iso, dung lượng 161MB), rồi nhắp nút Open để chọn.

 

Sau khi chọn xong, mục Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO đổi tên thành Step 3: PandaSafeCD.iso Selected.

 

Sau khi chọn xong 3 mục trên, nhắp nút Create để bắt đầu tạo USB Multiboot đa năng cho bộ công cụ diệt vi-rút/ malware Panda SafeCD.

 

B3: Quá trình tạo bắt đầu diễn ra… cho đến khi hoàn tất, và xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ với dòng chữ “All Finished, Process is complete!, nhắp nút Next, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu có muốn tạo thêm một file ISO hoặc bản phân phối khác vào nữa không, đến đây thì chúng ta đã thêm 3 bộ công cụ diệt vi-rút/ malware theo yêu cầu đặt ra. Và mình dừng ở đây, do đó nhắp nút No, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ cho biết mọi thứ đã tốt đẹp, nhắp nút Close để đóng cửa sổ, và cuối cùng xuất hiện cửa sổ trang web của AUMBI 2020.1.

 

 

KIỂM TRA ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG VỪA TÍCH HỢP CÁC BỘ CÔNG CỤ DIỆT VI-RÚT/ MALWARE BẰNG CÔNG CỤ AUMBI 2020.1

 

B1: Xem nội dung các file/ folder của đĩa USB Multiboot đa năng vừa tích hợp các bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính: Dùng trình quản lý file của Windows để xem nội dung của đĩa USB có những file, folder nào, giúp hiểu rõ hơn về USB Multiboot đa năng vừa tích hợp thêm.

 

B2: Kiểm tra USB Multiboot đa năng vừa tích hợp các bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính có chạy được không: Dùng công cụ QemuBootTester và chạy với quyền quản trị Administrator. Mời xem các hình minh họa sau.

 

Chế độ BIOS Legacy:

 

3. SỬ DỤNG

B1: Cắm USB vào máy tính, mở máy tính lên (nếu chưa mở) hoặc khởi động lại máy tính (nếu đã mở), nhấn phím để kích hoạt Boot Options (ví dụ máy HP nhấn F9, máy DELL nhấn F12, …), chọn USB boot vào chế độ BIOS Legacy.

 

B2: Bootloader của đĩa USB Multiboot AUMBI 2020.1 xuất hiện, từ đây có thể chọn chạy hệ điều hành hiện tại là Windows 10 Pro 1903 64-bit hoặc chọn các mục đã tích hợp vào đĩa USB.

 

B3: Triển khai bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính Comodo Rescue Disk: Mời xem các hình minh họa sau.

 

B4: Triển khai bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính ESET Rescue Live: Mời xem các hình minh họa sau.

 

B5: Triển khai bộ công cụ diệt vi-rút/ malware máy tính Panda SafeCD: Mời xem các hình minh họa sau.

 

4. KẾT LUẬN

Vậy là chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn công cụ AUMBI 2020.1 mới nhất 2020 để tạo một đĩa USB Mutiboot đa năng – Tích hợp các bộ công cụ diệt vi-rút/ malware phổ biến hiện nay. Đến đây bài viết cũng đầy đủ và chi tiết rồi, nếu bạn có ý kiến gì, xin để lại comment bên dưới. Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết.

 

CHIASEMAYTINHTUCOBAN.COM [04.05.2020]

 Please think about environment before printing this post.

Tác giả Chiasemaytinhtucoban.com

Domain Có Giá Duy Trì Tốt Nhất Hiện Nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *