Domain Có Giá Tốt Nhất Hiện Nay Của iNET Việt Nam

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ AUMBI 2020.1 – PHẦN 1 (tiếp theo): GỠ BỎ CÁC BẢN PHÂN PHỐI LINUX ĐÃ TÍCH HỢP VÀ THÊM MỚI BẰNG TÙY CHỌN DOWNLOAD LINK (CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2020)

1. GIỚI THIỆU

USB Multiboot đa năng là gì? Ngoài chức năng cơ bản thông thường là chứa dữ liệu, USB Multiboot đa năng còn được sử dụng để cài đặt Windows/ Linux/ Android/Chrome OS/ …, chạy trực tiếp Windows/ Linux/ Android/ Chrome OS… từ USB, chạy các bản Windows PE (Preinstallation Environment) mới nhất để quản lý phân vùng và sửa chữa đĩa cứng/ sao lưu và phục hồi dữ liệu đĩa cứng/ cứu dữ liệu/ diệt vi-rút/… và bảo trì máy tính bằng cả trăm công cụ tiện ích, v.v…

Cho đến hiện tại, thì AUMBI 2020.1 là công cụ tạo USB Multiboot đa năng hỗ trợ rất tốt cho các bản phân phối Linux, kể cả các bản cập nhật mới nhất 2020. Ngoài việc hỗ trợ tích hợp các bản phân phối Linux từ file ISO có sẵn, công cụ còn hỗ trợ tích hợp các bản phân phối Linux bằng cách tải về trực tiếp từ trang chủ, rồi công cụ còn hỗ trợ gỡ bỏ khi không còn sử dụng, rồi hỗ trợ các bản phân phối Linux có tính năng Persistent (có khả năng lưu dữ liệu trên USB khi chạy Live), v.v…

AUMBI 2020.1 (viết tắt từ Absolute USB MultiBoot Installer) là công cụ giúp tạo USB Multiboot đa năng miễn phí mã nguồn mở, phát triển dựa trên YUMI. Công cụ được biên dịch thành file .exe dạng Portable tự chạy mà không cần cài đặt, tương thích với các hệ điều hành Windows phổ biến hiện nay.

Bài viết này mình hướng dẫn trên máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 Pro 1903 64bit với USB Multiboot đa năng đã tạo ở phần 1, gồm các hướng dẫn như: gỡ bỏ bản phân phối Linux elementary OS 5.1.3 Hera 64-bit ra khỏi USB do không còn sử dụng, tích hợp thêm các bản phân phối Linux khác là Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon 64bit, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa 64-bit có hỗ trợ tính năng Persistent từ file ISO có sẵn và từ Internet,…

Mời bạn cùng khám phá.

 

Tham khảo thêm:

  1. Tạo USB đa năng bằng Multiboot Toolkit
  2. Tạo USB đa năng bằng Easy2Boot

 

2. CÁCH GỠ BỎ CÁC BẢN PHÂN PHỐI LINUX ĐÃ TÍCH HỢP VÀ THÊM MỚI VỚI TÙY CHỌN DOWNLOAD LINK BẰNG AUMBI 2020.1

 

Các công cụ cần chuẩn bị:

 

Các đĩa USB đang có giá tốt có thể sử dụng để tạo:

 

Cách tạo

 

– Bài viết được thực hiện trên hệ điều hành Windows 10 Pro phiên bản 1903 64-bit.

 

– Sau khi tải về, giải nén các công cụ ở phần chuẩn bị, chép tất cả vào một thư mục để dễ làm. Sau đó cắm USB Multiboot đa năng đã tạo ở phần 1 vào máy tính.

 

GỠ BỎ BẢN PHÂN PHỐI LINUX ELEMENTARY OS 5.1.3 HERA 64-BIT RA KHỎI USB MULTIBOOT ĐA NĂNG ĐÃ TẠO Ở PHẦN 1

 

B1: Chạy file AUMBI-2020.1.exe với quyền quản trị Administrator, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu đồng ý thỏa thuận bản quyền trước khi sử dụng, nhắp nút I Agree để đồng ý, xuất hiện cửa sổ chính AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ (từ bây giờ viết tắt là AUMBI 2020.1).

 

B2: Từ cửa sổ chính AUMBI 2020.1 ở bước 1, chọn các mục như sau:

Mục Step 1: Select the Drive Letter of your USB Device: nhắp chọn USB cần tạo, ở máy tính mình là D:\ (Disk 1) MULTIBOOT 14GB.

Sau khi chọn xong, xuất hiện các tùy chọn bên cạnh là: View or Remove Installed Distros? (dùng để xem và xóa các bản phân phối Linux đã tạo trên USB), NTFS Format D: (dùng để định dạng USB là NTFS), FAT32 Format D: (dùng để định dạng USB là FAT32). Ở mục này để xóa bản phân phối Linux là elementary OS 5.1.3 HERA 64-BIT ra khỏi USB Multiboot đa năng thì nhắp chọn tùy chọn View or Remove Installed Distros?, lập tực xuất hiện tùy chọn được chọn là You’re in Uninstaller Mode! cho biết là chúng ta đang ở chế độ gỡ bỏ.

 

Mục Step 2: Select a Distribution to remove from D: nhắp chọn bản phân phối Linux elementary OS cần gỡ bỏ là elementaryos-5.1-stable.20200405 từ danh sách.

Sau khi chọn xong, mục Step 2: Select a Distribution to remove from D: đổi tên thành Step 2: elementaryos-5.1-stable.20200405.

 

Sau khi chọn xong 2 mục trên, nhắp nút Remove để bắt đầu gỡ bỏ bản phân phối Linux elementary OS.

 

B3: Quá trình gỡ bỏ bắt đầu diễn ra… cho đến khi hoàn tất, và xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ với dòng chữ “All Finished, Process is complete!, nhắp nút Next, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu có muốn tạo thêm một bản phân phối Linux khác vào nữa không. Ở bài viết này mình dừng ở đây và nhắp nút No, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ cho biết mọi thứ đã tốt đẹp, nhắp nút Close để đóng cửa sổ, và cuối cùng xuất hiện cửa sổ trang web của AUMBI 2020.1.

 

B4: Kiểm tra nội dung đĩa USB Multiboot đa năng sau khi gỡ bỏ bản phân phối elementary OS. Dùng trình quản lý file của Windows để xem nội dung của đĩa USB có những file, folder nào, giúp hiểu rõ hơn về USB Multiboot đa năng.

 

B5: Kiểm tra USB Multiboot đa năng vừa gỡ bỏ một bản phân phối Linux elementary OS có chạy được không. Dùng công cụ QemuBootTester và chạy với quyền quản trị Administrator. Mời xem các hình minh họa sau.

 

Chế độ BIOS Legacy:

 

 

THÊM VÀO USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẢN PHÂN PHỐI LINUX KHÁC – LINUX MINT 19.3 TRICIA CINNAMON 64BIT VỚI TÍNH NĂNG PERSISTENT

 

Chú ý: Qua sử dụng mình thấy AUMBI 2020.1 hỗ trợ tốt các bản phân phối Linux, kể cả các bản được cập nhất mới nhất. Tuy nhiên do Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, do đó các công cụ tạo boot/ multiboot phải thử nghiệm, điều chỉnh mã nguồn để tương thích tốt với các bản cập nhật Linux mới nhất. Điều này có nghĩa là với một bản phân phối Linux nhưng phiên bản cũ thì chạy được còn đôi khi phiên bản mới thì không chạy được hoặc ngược lại.

 

B1: Chạy file AUMBI-2020.1.exe với quyền quản trị Administrator, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu đồng ý thỏa thuận bản quyền trước khi sử dụng, nhắp nút I Agree để đồng ý, xuất hiện cửa sổ chính AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ (từ bây giờ viết tắt là AUMBI 2020.1).

 

 

B2: Từ cửa sổ chính AUMBI 2020.1 ở bước 1, chọn các mục như sau:

Mục Step 1: Select the Drive Letter of your USB Device: nhắp chọn USB cần tạo thêm, ở máy tính mình là D:\ (Disk 1) MULTIBOOT 14GB.

Sau khi chọn xong, xuất hiện các tùy chọn bên cạnh là: View or Remove Installed Distros? (dùng để xem và xóa các bản phân phối Linux đã tạo trên USB), NTFS Format D: (dùng để định dạng USB là NTFS), FAT32 Format D: (dùng để định dạng USB là FAT32). Chú ý là ở lần thêm bản phân phối Linux thứ 2 trở đi, không cần chọn lại các tùy chọn này.

 

Mục Step 2: Select a Distribution to put on D: nhắp chọn bản phân phối Linux cần tạo là Linux Mint.

Sau khi chọn xong, mục Step 2: Select a Distribution to put on D: đổi tên thành Step 2: Linux Mint Selected, đồng thời tùy chọn Download Link bên cạnh được bật lên giúp tải về bản phân phối Linux Mint nếu chưa có, và dòng Visit the Manjaro Home Page giúp truy cập trang web của Linux Mint.

 

Mục Step 3: Browse and Select your linuxmint*.iso: nhắp nút Browse bên cạnh để chọn file ISO bản phân phối Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon 64bit, xuất hiện cửa sổ Open, nhắp chọn file ISO Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon 64bit ( có dạng linuxmint-19.3-cinnamon-64bit.iso, dung lượng 1.89GB), rồi nhắp nút Open để chọn.

 

Sau khi chọn xong, mục Step 3: Browse and Select your linuxmint*.iso đổi tên thành Step 3: linuxmint-19.3-cinnamon-64bit.iso Selected.

 

Mục Step 4: Set a Persistent file size for storing changes (Optional): Đây là tùy chọn, có thể thiết lập hoặc không, ở bài viết này mình thiết lập kích thước cho tập tin Persistent là 475MB để lưu trữ các thay đổi khi chạy Live bản Linux Mint từ USB.

 

Sau khi chọn xong 4 mục trên, nhắp nút Create để bắt đầu tạo USB Multiboot cho bản phân phối khác là Linux Mint với tính năng Persistent.

 

B3: Quá trình tạo bắt đầu diễn ra… cho đến khi hoàn tất, và xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ với dòng chữ “All Finished, Process is complete!, nhắp nút Next, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu có muốn tạo thêm một bản phân phối Linux khác vào nữa không. Ở bước này mình dừng ở đây để kiểm tra và nhắp nút No, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ cho biết mọi thứ đã tốt đẹp, nhắp nút Close để đóng cửa sổ, và cuối cùng xuất hiện cửa sổ trang web của AUMBI 2020.1.

 

B4: Kiểm tra nội dung đĩa USB Multiboot đa năng sau khi thêm bản phân phối Linux là Linux Mint. Dùng trình quản lý file của Windows để xem nội dung của đĩa USB có những file, folder nào, giúp hiểu rõ hơn về USB Multiboot đa năng.

 

B5: Kiểm tra USB Multiboot đa năng sau khi thêm bản phân phối Linux là Linux Mint có chạy được không. Dùng công cụ QemuBootTester và chạy với quyền quản trị Administrator. Mời xem các hình minh họa sau.

 

Chế độ BIOS Legacy:

 

 

THÊM VÀO USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẢN PHÂN PHỐI LINUX KHÁC – UBUNTU 20.04 LTS FOCAL FOSSA 64-BIT VỚI TÍNH NĂNG PERSISTENT TẢI VỀ TỪ INTERNET

 

Chú ý: Qua sử dụng mình thấy AUMBI 2020.1 hỗ trợ tốt các bản phân phối Linux, kể cả các bản được cập nhất mới nhất. Tuy nhiên do Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, do đó các công cụ tạo boot/ multiboot phải thử nghiệm, điều chỉnh mã nguồn để tương thích tốt với các bản cập nhật Linux mới nhất. Điều này có nghĩa là với một bản phân phối Linux nhưng phiên bản cũ thì chạy được còn đôi khi phiên bản mới thì không chạy được hoặc ngược lại.

 

B1: Chạy file AUMBI-2020.1.exe với quyền quản trị Administrator, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu đồng ý thỏa thuận bản quyền trước khi sử dụng, nhắp nút I Agree để đồng ý, xuất hiện cửa sổ chính AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ (từ bây giờ viết tắt là AUMBI 2020.1).

 

B2: Từ cửa sổ chính AUMBI 2020.1 ở bước 1, chọn các mục như sau:

Mục Step 1: Select the Drive Letter of your USB Device: nhắp chọn USB cần tạo thêm, ở máy tính mình là D:\ (Disk 1) MULTIBOOT 14GB.

Sau khi chọn xong, xuất hiện các tùy chọn bên cạnh là: View or Remove Installed Distros? (dùng để xem và xóa các bản phân phối Linux đã tạo trên USB), NTFS Format D: (dùng để định dạng USB là NTFS), FAT32 Format D: (dùng để định dạng USB là FAT32). Chú ý là ở lần thêm bản phân phối Linux thứ 2 trở đi, không cần chọn lại các tùy chọn này.

 

Mục Step 2: Select a Distribution to put on D: nhắp chọn bản phân phối Linux cần tạo là Ubuntu.

Sau khi chọn xong, mục Step 2: Select a Distribution to put on D: đổi tên thành Step 2: Ubuntu Selected, đồng thời tùy chọn Download Link bên cạnh được bật lên giúp tải về bản phân phối Ubuntu nếu chưa có, và dòng Visit the Ubuntu Home Page giúp truy cập trang web của Ubuntu. Ở mục này do chưa có sẵn file ISO bản Ubuntu 20.04 Lts Focal Fossa 64-Bit, nên nhắp vào tùy chọn Download Link để tải về, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu là tải về bản Ubuntu trước khi tiếp tục Step 2, nhắp nút Yes để đồng ý. Trang tải về file ISO bản Ubuntu 20.04 Lts Focal Fossa 64-Bit xuất hiện, nhắp nút Download để tải về. Sau khi tải về xong, file có dạng ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso có dung lượng 2.52GB, chép vào cùng một thư mục để dễ làm.

 

Mục Step 3: Browse and Select your ubuntu*desktop*.iso đổi thành Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO: nhắp nút Browse bên cạnh để chọn file ISO bản phân phối Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa 64-Bit, xuất hiện cửa sổ Open, nhắp chọn file ISO Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa 64-Bit (có dạng ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso, dung lượng 2.52GB), rồi nhắp nút Open để chọn.

 

Sau khi chọn xong, mục Step 3: Once your download has finished, Browse and select the ISO đổi tên thành Step 3: ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso Selected.

 

Mục Step 4: Set a Persistent file size for storing changes (Optional): Đây là tùy chọn, có thể thiết lập hoặc không, ở bài viết này mình thiết lập kích thước cho tập tin Persistent là 475MB để lưu trữ các thay đổi khi chạy Live bản Ubuntu từ USB.

 

Sau khi chọn xong 4 mục trên, nhắp nút Create để bắt đầu tạo USB Multiboot cho bản phân phối khác là Ubuntu với tính năng Persistent.

 

B3: Quá trình tạo bắt đầu diễn ra… cho đến khi hoàn tất, và xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ với dòng chữ “All Finished, Process is complete!, nhắp nút Next, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ yêu cầu có muốn tạo thêm một bản phân phối Linux khác vào nữa không. Ở bước này mình dừng ở đây và nhắp nút No, xuất hiện cửa sổ AUMBI 2020.1 – https://www.usbwithlinux.com/ cho biết mọi thứ đã tốt đẹp, nhắp nút Close để đóng cửa sổ, và cuối cùng xuất hiện cửa sổ trang web của AUMBI 2020.1.

 

B4: Kiểm tra nội dung đĩa USB Multiboot đa năng sau khi thêm bản phân phối Linux là Ubuntu. Dùng trình quản lý file của Windows để xem nội dung của đĩa USB có những file, folder nào, giúp hiểu rõ hơn về USB Multiboot đa năng.

 

B5: Kiểm tra USB Multiboot đa năng sau khi thêm bản phân phối Linux là Ubuntu có chạy được không. Dùng công cụ QemuBootTester và chạy với quyền quản trị Administrator. Mời xem các hình minh họa sau.

 

Chế độ BIOS Legacy:

 

3. SỬ DỤNG

B1: Cắm USB vào máy tính, mở máy tính lên (nếu chưa mở) hoặc khởi động lại máy tính (nếu đã mở), nhấn phím để kích hoạt Boot Options (ví dụ máy HP nhấn F9, máy DELL nhấn F12, …), chọn USB boot vào chế độ BIOS Legacy.

 

B2: Bootloader của đĩa USB Multiboot đa năng AUMBI 2020.1 xuất hiện, từ đây có thể chọn chạy hệ điều hành hiện tại là Windows 10 Pro 1903 64-bit hoặc chọn mục Linux Distributions để lựa chọn 1 trong 4 bản phân phối Linux đã tạo để chạy trực tiếp từ USB hoặc cài đặt vào đĩa cứng.

 

B3: Triển khai Linux Mint: Mời xem các hình minh họa sau.

 

B4: Triển khai Ubuntu: Mời xem các hình minh họa sau.

 

4. KẾT LUẬN

Vậy là chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn công cụ AUMBI 2020.1 mới nhất 2020 để tạo một đĩa USB Mutiboot đa năng – Gỡ bỏ, rồi tích hợp thêm nhiều bản phân phối Linux phổ biến mới nhất hiện nay. Đến đây bài viết cũng đầy đủ và chi tiết rồi, nếu bạn có ý kiến gì, xin để lại comment bên dưới. Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết.

 

CHIASEMAYTINHTUCOBAN.COM [01.05.2020]

 Please think about environment before printing this post.

Tác giả Chiasemaytinhtucoban.com

Domain Có Giá Duy Trì Tốt Nhất Hiện Nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *