Domain Có Giá Tốt Nhất Hiện Nay Của iNET Việt Nam

TẠO USB BOOT BẰNG CÔNG CỤ BOOTICE V1.3.4.0 (LÀM THỦ CÔNG DỄ HIỂU – NEW 2019)

1. GIỚI THIỆU

Bài viết trước chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài viết “tạo usb boot bằng công cụ rufus v3.5.1497 mới nhất 20/3/2019”,  với nhiều ưu điểm mà Rufus mang lại, ở đây xin chỉ nêu ra một ưu điểm, đó là  tạo USB boot vào được cả 2 chế độ LEGACY và UEFI một cách tự động, có nghĩa là khi chọn định dạng USB là NTFS thì Rufus tự động tạo ra thêm một phân vùng boot ẩn FAT32 thứ hai, còn nếu chọn định dạng USB là FAT32 thì Rufus giữ nguyên một phân vùng duy nhất.

 

Cũng xin nói thêm cho rõ là, định dạng FAT32 thì có thể boot được vào các chế độ LEGACY và UEFI, còn định dạng NTFS thì chỉ có thể boot vào chế độ LEGACY không hỗ trợ chế độ UEFI. Định dạng FAT32 thì chỉ có thể lưu file < 4GB, còn định dạng NTFS thì lưu file > 4GB. Do đó Rufus tính toán sao cho có thể vừa boot vào được 2 chế độ vừa chứa được các file lớn hơn 4GB.

 

Bây giờ chúng ta quay trở lại với Bootice trong bài viết này, vậy Bootice là gì? Bootice được phát triển bởi Pauly, là công cụ miễn phí, dạng Portable chạy luôn mà không cần cài đặt, tương thích hầu hết với các phiên bản Windows phổ biến hiện nay, và Bootice có các chức năng sau đây:

– Chỉnh sửa, sao lưu, và phục hồi MBR (viết tắt Master Boot Record, bản ghi khởi động chính, là sector đầu tiên của đĩa) và PBR (viết tắt Partition Boot Record, bản ghi khởi động phân vùng/ bản ghi phân vùng khởi động).

– Quản lý các phân vùng của đĩa, chỉnh sửa – sao lưu – phục hồi các sector của đĩa, phân vùng và định dạng đĩa.

– Xử lý các file ảnh đĩa, dạng .IMG, .IMA, .VHD, .VHDX, và .VMDK.

– v.v…

 

Bài viết này chiasemaytinhtucoban.com  tiếp tục hướng dẫn cách tạo USB boot bằng công cụ Bootice, và thực hiện một nhiệm vụ cụ thể là “cứu hộ máy tính bằng công cụ WinPE 10-8 Sergei Strelec English 2019” ở cả 2 chế độ LEGACY và UEFI. Để thực hiện được việc này, chúng ta sẽ dùng Bootice chia USB ra thành 2 phân vùng, 1 phân vùng boot ẩn định dạng FAT32, và 1 phân vùng chứa dữ liệu dạng NTFS; sau đó sẽ nạp MBR cho đĩa USB, rồi nạp PBR cho phân vùng boot ẩn của USB; cuối cùng  xả nén file ISO của WinPE 10-8 Sergei Strelec vào phân vùng boot ẩn FAT32.

 

Mời bạn bắt đầu nhé…

 

2. CÁCH TẠO USB BOOT CỨU HỘ MÁY TÍNH BẰNG CÔNG CỤ BOOTICE V1.3.4.0

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị các công cụ sau:

1. Công cụ chính: Bootice v1.3.4.0, tải về tại https://mshare.io/file/jO8YYu, có dung lượng 884KB, có dạng .ZIP là bootice.zip, sau khi tải về dùng WinRAR xả nén được 2 file là BOOTICEx64_2016.06.17_v1.3.4.0.exe (phiên bản 64bit) và BOOTICEx86_2016.06.17_v1.3.4.0.exe (phiên bản 32bit), dạng Portable, chạy luôn mà không cần cài đặt.

2. Công cụ hỗ trợ: Công cụ cứu hộ máy tính WinPE 10-8 Sergei Strelec, tải về tại https://mshare.io/file/RYqwPpk, có dạng nén .ISO là WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2018.09.20_English.iso, có dung lượng 3.34GB.

3. Công cụ hỗ trợ: QemuBootTester, dùng để kiểm tra USB sau khi tạo xong, tải về tại https://mshare.io/file/QmIAzx4 , có dung lượng 3.65MB.

4. Một USB có dung lượng ít nhất là 16GB (đảm bảo không có dữ liệu quan trọng, vì khi làm dữ liệu sẽ bị xóa sạch, và cắm vào máy tính trước khi làm).

 

Bước 2: Sau khi tải về các công cụ trên, dùng WinRAR xả nén (nếu có), chép vào cùng một thư mục để dễ làm. Chọn bản Bootice phù hợp với máy tính, ví dụ máy tính mình là Windows 7 Ultimate 64bit thì chọn bản Bootice 64bit, cụ thể là file BOOTICEx64_2016.06.17_v1.3.4.0.exe. Chạy file BOOTICEx64_2016.06.17_v1.3.4.0.exe với quyền quản trị Administrator, xuất hiện cửa sổ chính [Bootice v1.3.4 x64 – by Pauly]. Từ cửa sổ chính Bootice, có tất cả 7 tab, các bạn có thể nhắp vào để xem qua.

 

Bước 3: Từ cửa sổ chính [Bootice v1.3.4 x64 – by Pauly], tab Physical disk, nhắp nút Parts Manage (1), xuất hiện cửa sổ [Partition Management], quan sát thấy công cụ phát hiện được một USB có tên là RM1: KingstonDataTraveler 2.0 (14.4 GB, G:), nhắp nút Re-Partitioning (2), xuất hiện cửa sổ [Removable disk repartitioning], nhắp chọn tùy chọn USB-HDD mode (Multi-Partitions) (3) và nhắp nút OK, xuất hiện cửa sổ [Partition Settings], chọn các thông số của các dòng như sau (4):

Dòng 1: NTFS          Size: 6000MB          Label: USB-DATA    RsvdSecs: 16

Dòng 2: FAT16        Size: 0MB                  Label:                             RsvdSecs: 16

Dòng 3: FAT16        Size: 0MB                  Label:                             RsvdSecs: 16

Dòng 4: FAT32        Size: 8762MB          Label: USB-BOOT     RsvdSecs: 16

 

Xuất hiện cửa sổ [?_?] với thông báo là “Đĩa này sẽ được phân vùng và định dạng, tất cả các phân vùng và files sẽ bị xóa.”, nếu đã chắc chắn mọi thứ, nhắp nút OK để đồng ý, quá trình diễn ra cho đến khi xuất hiện cửa sổ [*_*]  với thông báo “Congratulations! Formatting was successful!” là xong, nhắp nút OK để đóng lại. Trở lại cửa sổ [Partition Management] quan sát thấy có 2 phân vùng đã được tạo ra theo yêu cầu.

 

Bước 4: Từ cửa sổ [Partition Management] ở bước 3 bên trên, quan sát thấy phân vùng USB-BOOT chưa được Activate (để đánh dấu là phân vùng khởi động) và Set Accessible (để truy cập vào phân vùng này). Chọn phân vùng USB-BOOT, nhắp nút Activate, xuất hiện cửa sổ [*_*] với thông báo “Successfully activated this partition” cho biết đã Activate thành công, rồi nhắp tiếp vào nút Set Accessible, xong rồi nhắp nút Close để đóng cửa sổ này lại, lập tức trong Windows Explorer xuất hiện ổ đĩa USB-BOOT. Mục đích của bước này là active và hiện phân vùng USB-BOOT để làm các bước sau.

 

Bước 5: Nạp MBR (Master Boot Record) cho ổ đĩa USB (nếu chưa có), từ cửa sổ chính [Bootice v1.3.4 x64 – by Pauly] , chọn tab Physical disk, mục Destination Disk chọn ổ đĩa USB cần nạp MBR, xong nhắp nút Process MBR, xuất hiện cửa sổ [Master Boot Record], quan sát thấy có 7 loại MBR, chọn loại MBR là Windows NT 5.x / 6.x MBR, rồi nhắp nút Install / Config, xuất hiện cửa sổ [Choose MBR], nhắp nút Windows NT 6.x MBR, sau khi xong xuất hiện cửa sổ [*_*] với thông báo “Successfully changed the MBR of this disk” cho biết đã nạp MBR thành công cho ổ đĩa USB này, nhắp nút OK để đóng lại, rồi nhặp nút Close để đóng cửa sổ [Master Boot Record] này lại.

 

Bước 6: Nạp PBR (Partition Boot Record) cho phân vùng Active của ổ đĩa USB (nếu chưa có), từ cửa sổ chính [Bootice v1.3.4 x64 – by Pauly] , chọn tab Physical disk, mục Destination Disk chọn ổ đĩa USB cần nạp PBR, xong nhắp nút Process PBR, xuất hiện cửa sổ [Partition Boot Record], quan sát thấy có 6 loại PBR, chọn phân vùng USB-BOOT của ổ đĩa USB rồi chọn loại PBR là BOOTMGR boot record (FAT/FAT32/NTFS/ExFAT), rồi nhắp nút Install / Config, xuất hiện cửa sổ [Rename the boot file], để mặc định rồi nhắp nút OK, sau khi xong xuất hiện cửa sổ [*_*] với thông báo “Successfully changed the PBR!” cho biết đã nạp PBR thành công cho phân vùng USB-BOOT của ổ đĩa USB này, nhắp nút OK để đóng lại, rồi nhặp nút Close để đóng cửa sổ [Partition Boot Record] lại.

 

Bước 7: Xả nén nội dung file ISO WinPE 10-8 Sergei Strelec vào phân vùng USB-BOOT để cứu hộ máy tính bằng WinRAR, mở Windows Explorer, nhắp chuột phải vào file ISO WinPE 10-8 Sergei Strelec là WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2018.09.20_English.iso, chọn Extract files… từ menu chuột phải, xuất hiện cửa sổ [Extraction path and options], chọn ổ đĩa USB (có tên là USB-BOOT) cần chép vào, nhắp nút OK, quá trình xả nén bắt đầu diễn ra, tùy dung lượng file ISO mà quá trình nhanh hay chậm. Sau khi xong, quan sát thấy các thư mục EFI, Linux, OLD_EFI, SSTR và file bootmgr được chép vào phân vùng USB-BOOT.

 

Bước 8: Trả lại thông số cài đặt như ban đầu (USB-BOOT là phân vùng ẩn, phân vùng USB-DATA là phân vùng hiện), từ cửa sổ chính [Bootice v1.3.4 x64 – by Pauly], nhắp nút Parts Manage, xuất hiện cửa sổ [Partition Management], nhắp chọn phân vùng USB-DATA đang bị ẩn, nhắp nút Set Accessible để hiện phân vùng này, xong nhắp nút Close để đóng cửa sổ này lại, rồi nhắp nút Exit để đóng cửa sổ chính Bootice là kết thúc.

 

CÁCH SỬ DỤNG USB BOOT

CHẾ ĐỘ LEGACY/ UEFI:

B1: Cắm USB vào máy tính, mở máy tính lên/ khởi động lại máy tính (nếu máy tính đang mở).

 

B2: Nhấn F9 (với máy tính HP), hoặc nhấn F12 (với máy tính Dell), v.v.. để kích hoạt menu Boot Options, chọn USB boot vào chế độ LAGECY/ UEFI.

 

B3: Với chế độ LEGACY, xuất hiện cửa sổ sau là thành công.

 

B4: Với chế độ UEFI, xuất hiện cửa sổ sau là thành công.

 

B5: Vì nội dung chính của bài viết là hướng dẫn tạo USB boot để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, nên trong khuôn khổ bài viết này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề sử dụng USB cứu hộ máy tính chi tiết sau.

 

3. KẾT LUẬN

Vậy là chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn công cụ Bootice để tạo USB boot, có thể nói Bootice là công cụ rất đa năng hiện nay, và không thể thiếu với một kỹ thuật viên máy tính nói riêng và những người muốn tìm hiểu chuyên sâu nói chung. Đến đây bài viết cũng dài rồi, nếu bạn cần trao đổi gì, xin để lại nhận xét bên dưới. Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết.

 

(nội dung dạng PDF có thể tải về tại https://www.123link.biz/Vjuxr)

CHIASEMAYTINHTUCOBAN.COM [30.06.2019]

Tác giả Chiasemaytinhtucoban.com

Domain Có Giá Duy Trì Tốt Nhất Hiện Nay

1 thought on “TẠO USB BOOT BẰNG CÔNG CỤ BOOTICE V1.3.4.0 (LÀM THỦ CÔNG DỄ HIỂU – NEW 2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *