TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ MULTIBOOT TOOLKIT MỚI NHẤT 2019 – PHẦN 5: TÍCH HỢP CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID DÀNH CHO PC/ LAPTOP VÀ CHẠY TRỰC TIẾP TRÊN USB

Bài viết trước Blog chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài “Tự Tạo Một Đĩa USB Cứu Hộ Máy Tính Và Cài Đặt Nhiều Windows Với Các Công Cụ Cập Nhật Mới Nhất 2019”, có thể nói đây là bài viết khá điển hình về việc tạo ra một đĩa USB Multiboot cứu hộ máy tính “đa năng” rất phổ biến hiện nay, với rất nhiều hình ảnh minh họa đầy đủ, và mình nghĩ ai đọc cũng có thể làm theo một cách dễ dàng. Nhưng chưa thể dừng lại ở đó được, bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến bạn một công cụ khác là Multiboot Toolkit, giúp tạo một USB Multiboot đa năng chứa đựng được nhiều chức năng như: tự chọn Windows PE (gọi tắt là WinPE) tích hợp vào, tích hợp nhiều bộ cài đặt Windows (7/8.1/10), tích hợp nhiều bộ cứu hộ máy tính (như WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, AnhDV Boot, HK Boot, …), tích hợp nhiều bản phân phối Linux vào, v.v… và đặc biệt là có thể boot vào các chế độ LEGACY, UEFI với nhiều bootloader khác nhau.

Và cũng tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 của các bài viết trước “Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 1: USB Multiboot Đa Năng Với Windows PE Tự Chọn,  Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 2: Tích Hợp Và Cài Đặt Windows Bằng Công Cụ Install Windows Của Tayfun Akkoyun Trong USB Multiboot Đa Năng, Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 3: Tích Hợp Các Bộ Cứu Hộ Máy Tính Phổ Biến Mới Nhất Hiện Nay WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, Hiren’s BootCD PE…và Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 4: Tích Hợp Các Bản Phân Phối Linux Và Chạy Trực Tiếp Trên Usb”, Phần 5 này sẽ hướng dẫn cách tích hợp các hệ điều hành Android dành cho PC/ Laptop như Phoenix OS, Prime OS, Remix OS…, ngoài ra bạn cũng có thể vào chuyên mục Android OS for PC/ Laptop để tìm hiểu thêm về các hệ điều hành Android dành cho PC/ Laptop hay nhất hiện nay.

Multiboot Toolkit là công cụ giúp tạo một đĩa USB “đa năng” ngoài chức năng cơ bản là chứa dữ liệu, công cụ có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Công cụ tương thích hầu hết với các hệ điều hành Windows 7/8.1/10, phiên bản mới nhất là Multiboot Toolkit 2.3.1 cập nhật ngày 1/7/2019.

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ MULTIBOOT TOOLKIT MỚI NHẤT 2019 – PHẦN 4: TÍCH HỢP CÁC BẢN PHÂN PHỐI LINUX VÀ CHẠY TRỰC TIẾP TRÊN USB

Bài viết trước Blog chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài “Tự Tạo Một Đĩa USB Cứu Hộ Máy Tính Và Cài Đặt Nhiều Windows Với Các Công Cụ Cập Nhật Mới Nhất 2019”, có thể nói đây là bài viết khá điển hình về việc tạo ra một đĩa USB Multiboot cứu hộ máy tính “đa năng” rất phổ biến hiện nay, với rất nhiều hình ảnh minh họa đầy đủ, và mình nghĩ ai đọc cũng có thể làm theo một cách dễ dàng. Nhưng chưa thể dừng lại ở đó được, bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến bạn một công cụ khác là Multiboot Toolkit, giúp tạo một USB Multiboot đa năng chứa đựng được nhiều chức năng như: tự chọn Windows PE (gọi tắt là WinPE) tích hợp vào, tích hợp nhiều bộ cài đặt Windows (7/8.1/10), tích hợp nhiều bộ cứu hộ máy tính (như WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, AnhDV Boot, HK Boot, …), tích hợp nhiều bản phân phối Linux vào, v.v… và đặc biệt là có thể boot vào các chế độ LEGACY, UEFI với nhiều bootloader khác nhau.

Và cũng tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3 của các bài viết trước “Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 1: USB Multiboot Đa Năng Với Windows PE Tự Chọn,  Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 2: Tích Hợp Và Cài Đặt Windows Bằng Công Cụ Install Windows Của Tayfun Akkoyun Trong USB Multiboot Đa Năng, và Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 3: Tích Hợp Các Bộ Cứu Hộ Máy Tính Phổ Biến Mới Nhất Hiện Nay WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, Hiren’s BootCD PE…”, Phần 4 này sẽ hướng dẫn cách tích hợp các bản phân phối Linux như Debian-10.0.0, Solus-4.0-MATE, Fedora Workstation-30 1.2 (case đặc biệt)…, ngoài ra bạn cũng có thể vào chuyên mục Linux Distros để tìm hiểu thêm các bản phân phối Linux hay nhất hiện nay.

Multiboot Toolkit là công cụ giúp tạo một đĩa USB “đa năng” ngoài chức năng cơ bản là chứa dữ liệu, công cụ có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Công cụ tương thích hầu hết với các hệ điều hành Windows 7/8.1/10, phiên bản mới nhất là Multiboot Toolkit 2.3.1 cập nhật ngày 1/7/2019.

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ MULTIBOOT TOOLKIT MỚI NHẤT 2019 – PHẦN 3: TÍCH HỢP CÁC BỘ CỨU HỘ MÁY TÍNH PHỔ BIẾN MỚI NHẤT HIỆN NAY WINPE 10-8 SERGEI STRELEC, DLC BOOT, HIREN’S BOOTCD PE…

Bài viết trước Blog chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài “Tự Tạo Một Đĩa USB Cứu Hộ Máy Tính Và Cài Đặt Nhiều Windows Với Các Công Cụ Cập Nhật Mới Nhất 2019”, có thể nói đây là bài viết khá điển hình về việc tạo ra một đĩa USB Multiboot cứu hộ máy tính “đa năng” rất phổ biến hiện nay, với rất nhiều hình ảnh minh họa đầy đủ, và mình nghĩ ai đọc cũng có thể làm theo một cách dễ dàng. Nhưng chưa thể dừng lại ở đó được, bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến bạn một công cụ khác là Multiboot Toolkit, giúp tạo một USB Multiboot đa năng chứa đựng được nhiều chức năng như: tự chọn Windows PE (gọi tắt là WinPE) tích hợp vào, tích hợp nhiều bộ cài đặt Windows (7/8.1/10), tích hợp nhiều bộ cứu hộ máy tính (như WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, AnhDV Boot, HK Boot, …), tích hợp nhiều bản phân phối Linux vào, v.v… và đặc biệt là có thể boot vào các chế độ LEGACY, UEFI với nhiều bootloader khác nhau.

Và cũng tiếp theo Phần 1, Phần 2 của các bài viết trước “Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 1: USB Multiboot Đa Năng Với Windows PE Tự Chọn” và Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 2: Tích Hợp Và Cài Đặt Windows Bằng Công Cụ Install Windows Của Tayfun Akkoyun Trong USB Multiboot Đa Năng, Phần 3 này sẽ hướng dẫn cách tích hợp các bộ cứu hộ máy tính phổ biến mới nhất hiện nay như WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) cập nhật ngày 23/8/2019 – một bộ cứu hộ máy tính phổ biến trên thế giới, DLC Boot 2019 v3.6 – một bộ cứu hộ máy tính phổ biến nhất Việt Nam, Hiren’s BootCD PE x64 – một bộ cứu hộ máy tính mà ai cũng biết, …

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ MULTIBOOT TOOLKIT MỚI NHẤT 2019 – PHẦN 2: TÍCH HỢP VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS BẰNG CÔNG CỤ INSTALL WINDOWS CỦA Tayfun Akkoyun TRONG USB MULTIBOOT ĐA NĂNG

Bài viết trước Blog chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài “Tự Tạo Một Đĩa USB Cứu Hộ Máy Tính Và Cài Đặt Nhiều Windows Với Các Công Cụ Cập Nhật Mới Nhất 2019”, có thể nói đây là bài viết khá điển hình về việc tạo ra một đĩa USB Multiboot cứu hộ máy tính “đa năng” rất phổ biến hiện nay, với rất nhiều hình ảnh minh họa đầy đủ, và mình nghĩ ai đọc cũng có thể làm theo một cách dễ dàng. Nhưng chưa thể dừng lại ở đó được, bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến bạn một công cụ khác là Multiboot Toolkit, giúp tạo một USB Multiboot đa năng chứa đựng được nhiều chức năng như: tự chọn Windows PE (gọi tắt là WinPE) tích hợp vào, tích hợp nhiều bộ cài đặt Windows (7/8.1/10), tích hợp nhiều bộ cứu hộ máy tính (như WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, AnhDV Boot, HK Boot, …), tích hợp nhiều bản phân phối Linux vào, v.v… và đặc biệt là có thể boot vào các chế độ LEGACY, UEFI với nhiều bootloader khác nhau.

Và cũng tiếp theo Phần 1 của bài viết trước “Tự Tạo Một Đĩa USB Multiboot Đa Năng Bằng Công Cụ Multiboot Toolkit Mới Nhất 2019 – Phần 1: USB Multiboot Đa Năng Với Windows PE Tự Chọn”, Phần 2 này sẽ hướng dẫn cách tích hợp các bộ cài đặt Windows vào và cách cài đặt bằng công cụ Install Windows của Tayfun Akkoyun được tích hợp trong USB Multiboot đa năng này.

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB MULTIBOOT ĐA NĂNG BẰNG CÔNG CỤ MULTIBOOT TOOLKIT MỚI NHẤT 2019 – PHẦN 1: USB MULTIBOOT ĐA NĂNG VỚI WINDOWS PE TỰ CHỌN

Bài viết trước Blog chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài “Tự Tạo Một Đĩa Usb Cứu Hộ Máy Tính Và Cài Đặt Nhiều Windows Với Các Công Cụ Cập Nhật Mới Nhất 2019”, có thể nói đây là bài viết khá điển hình về việc tạo ra một đĩa USB cứu hộ máy tính “đa năng” rất phổ biến hiện nay, với rất nhiều hình ảnh minh họa đầy đủ, và mình nghĩ ai đọc cũng có thể làm theo một cách dễ dàng. Nhưng chưa thể dừng lại ở đó được, bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến bạn một công cụ khác là Multiboot Toolkit, giúp tạo một USB Multiboot đa năng chứa đựng nhiều chức năng như: tự chọn Windows PE (gọi tắt là WinPE) tích hợp vào, tích hợp nhiều bộ cài đặt Windows (7/8.1/10), tích hợp nhiều bộ cứu hộ máy tính (như WinPE 10-8 Sergei Strelec, DLC Boot, AnhDV Boot, HK Boot, …), tích hợp nhiều bản phân phối Linux vào, v.v… và đặc biệt là có thể boot vào các chế độ LEGACY, UEFI với nhiều bootloader khác nhau.

Multiboot Toolkit là công cụ giúp tạo một đĩa USB “đa năng” ngoài chức năng cơ bản là chứa dữ liệu, công cụ có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Công cụ tương thích hầu hết với các hệ điều hành Windows 7/8.1/10, phiên bản mới nhất là Multiboot Toolkit 2.3.1 cập nhật ngày 1/7/2019.

TẠO USB BOOT BẰNG CÔNG CỤ balenaEtcher v1.5.50 (NEW 6/2019)

Chào mừng bạn đến với chuyên đề USB boot, nếu đã ghé thăm chiasemaytinhtucoban.com, hẳn bạn đã đọc qua hoặc mời bạn đọc các bài viết về tạo USB boot như tạo usb boot bằng công cụ rufus v3.5.1497 mới nhất 20/3/2019, và tạo usb boot bằng công cụ bootice v1.3.4.0 (làm thủ công dễ hiểu – new 2019), có thể nói đây là các công cụ tạo USB boot tốt nhất hiện nay, nhưng chưa đủ nếu chưa giới thiệu đến bạn công cụ balenaEtcher v1.5.50.

balenaEtcher v1.5.50 (trước đây còn gọi là Etcher) là công cụ miễn phí mã nguồn mở, hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows, macOS, và Linux. Với các tính năng tiêu biểu như sau:

– Kiểm tra thật kỹ trước khi ghi file vào USB, đảm bảo hoạt động sau khi ghi xong.

– Giao diện có thể nói là đẹp, đơn giản dễ sử dụng, chỉ cần 3 bước là xong.

– v.v…

Bài viết này tiếp tục hướng dẫn cách tạo USB boot với một nhiệm vụ cụ thể là “cài đặt hệ điều hành Ubuntu 19.04”, ở cả 2 chế độ LEGACY và UEFI.

TẠO USB BOOT BẰNG CÔNG CỤ BOOTICE V1.3.4.0 (LÀM THỦ CÔNG DỄ HIỂU – NEW 2019)

Bài viết trước chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn bài viết “tạo usb boot bằng công cụ rufus v3.5.1497 mới nhất 20/3/2019”,  với nhiều ưu điểm mà Rufus mang lại, ở đây xin chỉ nêu ra một ưu điểm, đó là  tạo USB boot vào được cả 2 chế độ LEGACY và UEFI một cách tự động, có nghĩa là khi chọn định dạng USB là NTFS thì Rufus tự động tạo ra thêm một phân vùng boot ẩn FAT32 thứ hai, còn nếu chọn định dạng USB là FAT32 thì Rufus giữ nguyên một phân vùng duy nhất.

Cũng xin nói thêm cho rõ là, định dạng FAT32 thì có thể boot được vào các chế độ LEGACY và UEFI, còn định dạng NTFS thì chỉ có thể boot vào chế độ LEGACY không hỗ trợ chế độ UEFI. Định dạng FAT32 thì chỉ có thể lưu file < 4GB, còn định dạng NTFS thì lưu file > 4GB. Do đó Rufus tính toán sao cho có thể vừa boot vào được 2 chế độ vừa chứa được các file lớn hơn 4GB.

Bây giờ chúng ta quay trở lại với Bootice trong bài viết này, vậy Bootice là gì? Bootice được phát triển bởi Pauly, là công cụ miễn phí, dạng Portable chạy luôn mà không cần cài đặt, tương thích hầu hết với các phiên bản Windows phổ biến hiện nay, và Bootice có các chức năng sau đây:

TẠO USB BOOT BẰNG CÔNG CỤ RUFUS v3.5.1497 MỚI NHẤT 20/3/2019

Nếu bạn đã ghé thăm chiasemaytinhtucoban.com, thì bạn thấy có rất nhiều bài viết liên quan đến việc sử dụng các lợi ích mà USB mang lại, như dùng USB cứu hộ máy tính, dùng USB cài đặt Windows rồi còn dùng USB cài đặt nhiều Windows nữa, dùng USB để diệt virút, dùng USB để chạy trực tiếp (live) các hệ điều hành Linux, Android, Chrome OS, v.v… bên cạnh việc dùng USB để chứa dữ liệu. Quả thật USB mang lại thật nhiều lợi ích, mặc dù dung lương USB ngày càng lớn và giá thành ngày càng rẻ.

Quay trở lại với chủ đề USB boot, vậy USB boot là gì? USB boot là thiết bị USB có thể tự khởi động được, mặc định khi mua USB thì chúng không khởi động được. Trước đây việc khởi động thường dùng đến các đĩa mềm, đĩa CD/ DVD, v.v… theo thời gian, các đĩa mềm, dĩa CD/ DVD không còn sử dụng nữa, thì USB bắt đầu được sử dụng rộng rãi, và khái niệm USB boot ra đời.

Để USB có thể boot được, cần có các yêu cầu sau: Mainboard hỗ trợ boot từ USB, máy tính có cổng USB (hầu như máy tính nào cũng có), USB có thể boot, và một nhiệm vụ cần thực hiện sau khi boot. Vậy là đủ.

TỰ TẠO MỘT ĐĨA USB CỨU HỘ MÁY TÍNH VÀ CÀI ĐẶT NHIỀU WINDOWS VỚI CÁC CÔNG CỤ CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2019

Nếu có lướt qua Blog Chiasemaytinhtucoban.com, chắc bạn đã thấy rất nhiều bài viết về việc sử dụng USB phục vụ cho việc sử dụng máy tính, chắng hạn như loạt bài viết  về Tạo USB cứu hộ máy tính, loạt bài viết về Tạo USB cài đặt Windows, hoặc loạt bài viết về Tạo USB cài đặt nhiều Windows, hoặc loạt bài viết về Tạo USB cứu hộ Windows 10, v.v… Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tiếp bài viết về Tạo USB vừa cứu hộ máy tính, vừa cài đặt nhiều Windows, hoặc vừa làm các việc khác tùy sở thích của bạn. Nói tắt là bạn có thể tùy biến sao cho USB của bạn đa năng nhất có thể.

Với USB này sau khi hoàn thành, bạn có thể dùng để cứu hộ máy tính bằng nhiều công cụ khác nhau như Hiren’s BootCD 15.2, Sergei Strelec…, cài đặt nhiều hệ điều hành Windows 7/8/8.1/10 khác nhau, v.v…