CR OS LINUX V2.4.1290 – TẠO USB CHẠY 2 HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX VÀ CHROME OS CÙNG MỘT LÚC (NEW 2019)

Cr OS Linux là một bản phân phối Linux, là một hệ điều hành miễn phí mã nguồn mở, là một hệ điều hành gồm 2 hệ điều hành bên trong là Linux và Chrome OS. Với nền tảng là Linux nhưng hỗ trợ trình duyệt Chromium web browser y như hệ điều hành Chrome OS cũng với trình duyệt Chromium web browser là trung tâm.

Trên chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn các hệ điều hành Chrome OS chạy trên máy tính để bàn PC/ máy tính Laptop như cloudready home edition v74.3 – tạo usb chạy hệ điều hành chrome os (new 2019), tạo usb chạy hệ điều hành chrome os hỗ trợ ứng dụng android bằng fydeos v7.1 (new 6/2019), và tạo usb chạy hệ điều hành chrome os (new 2019), đồng thời cũng đã giới thiệu đến bạn một series các bản phân phối Linux phổ biến nhất hiện nay. Nếu bạn là người dùng Linux và đang muốn dùng thêm Chrome OS thì Cr OS Linux là hệ điều hành bạn nên cân nhắc cài đặt.

Bài viết này chiasemaytinhtucoban.com hướng dẫn cách tạo USB chạy trực tiếp hệ điều hành Cr OS Linux v2.4.1290 mới nhất 2019 trên bất kỳ máy tính nào và ở bất cứ đâu.

TẠO USB CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH CHROME OS (NEW 2019)

Chrome OS là một hệ điều hành của Google được thiết kế để chạy trên các thiết bị như Chromebooks, Chromeboxes, Chromebits, Chromebases, v.v… phát hành lần đầu tiên vào ngày 15/6/2011 và bản mới nhất là Chrome OS v74.0.3729.159 phát hành ngày 17/5/2019; còn Chromium OS cũng là một hệ điều hành của Google có mã nguồn mở công khai dành cho các nhà phát triển để chạy trên các máy tính PC/ máy tính Laptop. Đây là các hệ điều hành phát triển dựa trên nhân của Linux gọi là các bản phân phối Linux.

Nếu bạn là người làm việc trên Internet, trên Web, thì Chrome OS (dành cho nhà phát triển) là hệ điều hành bạn nên cài đặt vào máy tính. Giao diện chính của Chrome OS là trình duyệt Chromium web browser.

Các bài viết trước chiasemaytinhtucoban.com đã giới thiệu đến bạn các bài Cloudready home edition v74.3 – tạo usb chạy hệ điều hành chrome os (new 2019) và tạo usb chạy hệ điều hành chrome os hỗ trợ ứng dụng android bằng fydeos v7.1 (new 6/2019), lần này tiếp tục giới thiệu đến bạn bản Chrome OS của ArnoldTheBats. Trang Web chính là https://arnoldthebat.co.uk/wordpress/ , trang tải về là https://chromium.arnoldthebat.co.uk/, các bạn chú ý là các file CARMOS là dành cho các máy tính có vi xử lý ARM, các file Camd64OS là dành cho các máy tính có vi xử lý x64, và các file Cx86OS là dành cho các máy tính có vi xử lý x86.

Bài viết này hướng dẫn cách tạo USB chạy trực tiếp hệ điều hành Chrome OS ở cả 2 chế độ UEFI và LEGACY trên máy tính bất kỳ và ở bất cứ đâu.

TẠO USB CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH CHROME OS HỖ TRỢ ỨNG DỤNG ANDROID BẰNG FYDEOS V7.1 (NEW 6/2019)

Tiếp tục với chuyên đề hệ điều hành Android dành cho máy tính PC/ máy tính Laptop, kỳ này chiasemaytinhtucoban.com giới thiệu đến bạn một hệ điều hành Chrome OS nhưng hỗ trợ chạy các ứng dụng Android, đó là FydeOS v7.1.

FydeOS v7.1 (tên gọi trước đây là FlintOS) là một hệ điều hành Chrome OS phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở Chromium OS M75 nhưng hỗ trợ đầy đủ cho ứng dụng Android chạy trên máy tính PC/ Laptop.

Bài viết này chiasemaytinhtucoban.com hướng dẫn cách tạo USB chạy trực tiếp hệ điều hành Chrome OS hỗ trợ ứng dụng Android bằng FydeOS v7.1 ở cả 2 chế độ UEFI và LEGACY trên bất kỳ máy tính nào, và ở bất cứ nơi nào.

CLOUDREADY HOME EDITION V74.3 – TẠO USB CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH CHROME OS (NEW 2019)

Chrome OS hay Google Chrome OS là một hệ điều hành của Google, được viết dựa trên nhân Linux, được thiết kế để làm việc trên môi trường Internet, với giao diện chính giống như là trình duyệt Web Google Chrome.

Nếu bạn là người làm việc trên môi trường Internet thì Chrome OS là hệ điều hành thích hợp nhất mà bạn nên cài đặt. Chrome OS chủ yếu làm việc trên điện toán đám mây, do đó không cần cấu hình máy tính quá mạnh.

Trong tương lai, khi điện toán đám mây bùng nổ, thì hệ điều hành Chrome OS có thể sẽ là hệ điều hành bạn nên cân nhắc khi cài đặt vào máy tính.

Bài viết này, Chiasemaytinhtucoban.com sẽ hướng dẫn cách cài đặt hệ điều hành Chrome OS lên USB, đễ chạy được trên bất kỳ máy tính nào có Internet.